V modulu se provádí evidence přijatých faktur a finančních závazků uživatele, tisk sestav, splátkové kalendáře, příkazy k úhradě, sledování úhrad, zálohové faktury, daňové doklady na přijaté platby zaúčtování přijatých faktur.

Závazky (přijaté faktury) lze evidovat v 99ti řadách podle jejich charakteru a podle potřeb firmy. Např. tuzemské, z dovozu, EU pořízení,  režijní, v korunách i v cizí měně apod. Zaúčtování dokladů je opět na vysoké úrovni a je možné použít manuální, poloautomatické nebo automatické zaúčtování s ohledem na dodavatele, druh dokladu apod. Kromě standardních výstupů typu saldo a pod. jsou zde velmi účelné přehledy odběrů za x let podle dodavatelů včetně grafického zobrazení a výstupů do excelu.

Velmi praktické je použití platebních kalendářů. Generují upozornění a příkazy k úhradě na opakující se platby (leasing, daně, …).

Modul umožňuje vytvářet různé druhy závazků – např. závazky pro evidenci přenesené daňové povinnosti, včetně podkladů pro vytvoření výkazu podle paragrafu 92a zákona o DPH


Dále je možno v modulu závazky vytvářet vazbu do skladových dokladů. Ke každému závazku je možno přiřadit skladovou příjemku a to v korunách i v cizí měně. Příjemku je možno jednoduchým způsobem vyhledat a přiřadit závazku nebo se může příjemka přímo ze závazku do skladového hospodářství pořídit.