Modul vytváří a aktualizuje adresář obchodních i neobchodních partnerů. O každé adrese jsou uložené údaje pro běžnou i elektronickou komunikaci, bankovní spojení, cenovou kategorii a mnoho dalších. Modul Adresář je dostupný ze všech modulů.

Umožňuje se přiřadit k adrese několik klasifikačních kriterií (např. skupiny, oblasti, kategorie), podle kterých pak můžeme vyhodnocovat např. obchodní aktivity. Praktickou vlastností adresáře je možnost nastavit pro každou adresu tiskové předlohy. Každému klientovi se pak tisknou např. faktury, dodací listy automaticky v takové podobě, jaká je s ním dohodnutá – např. s cizími názvy, s čísly nebo bez čísel výrobků, atp.

Pro každou adresu je možné si zobrazit ve formě tzv. zákaznické karty, např. přehled pohledávek a závazků, včetně grafického znázornění.