modul SOFT informační systém

Činnost IS ModulSoft byla ukončena k 31.3.2021

  • kompletnost & robustnost
  • jednoduché ovládání
  • rychlost
  • podpora MS Windows 7 až Windows 10
  • tradice od roku 1989

Přehled modulů

Pohledávky

Evidence vydaných faktur. Vystavování faktur, kniha vydaných faktur, tisk sestav. Sledování úhrad. Zálohové faktury, penalizační faktury. Zaúčtování vydaných faktur.

Podvojné účetnictví

Zpracování účetních dokladů s přímou návazností na ostatní moduly IS. Vyhotovování účetních výkazů v souladu s platnou legislativou.

Závazky

Kniha přijatých faktur, tisk sestav. Splátkové kalendáře, příkazy k úhradě, sledování úhrad, zálohové faktury, zaúčtování přijatých faktur.

Adresář

Vytváření a aktualizace adresáře obchodních i neobchodních partnerů uživatele a jeho využití v dalších modulech IS.

Skladová evidence

Vedení skladové evidence - příjmy, výdeje, převody. Karty materiálů, surovin a výrobků. Normování výrobků a vazba na automatický odpis surovin při příjmu z výroby. Tisky dokladů, sestav, přehledů. Zaúčtování skladů.

Mzdy

Výpočty mezd a srážek jsou v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je celá řada výstupů pro použití ve firmě a taktéž veškeré formuláře pro sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, atd.

všechny moduly