Specifikace systému

Informační systém MODULSOFT je parametricky nastavitelný modulární systém. Jednotlivé programové moduly mohou fungovat i relativně samostatně, vytváří však celek – informační systém a jsou propojeny datovými strukturami. Systém je velmi variabilní. Umožňuje sledovat firmu na několika úrovních, jako např. podnik, závod, středisko, zakázka. Jednotlivé úrovně lze omezit přístupovými právy, tj. nastavit pro každého uživatele rozsah jeho činnosti v systému. Ve všech modulech systému Modulsoft jsou řešeny upravitelné výstupy (sestavy), včetně jejich jednoduchého převodu do Microsoft Excel.

Informační systém umožňuje distribuované zpracování, tj. pořizování a zpracování informací a vzájemné přenosy mezi místně odloučenými provozními jednotkami a řídící centrálou firmy.
Nadstavbou nad celým systémem jsou manažerské výstupy (systém OLAP), které obvykle upravujeme na míru.

Hardwarové a softwarové předpoklady

Doporučená minimální konfigurace pro síť do 20ti uživatelů:

Server: Serverový procesor 3GHz a více (záleží na počtu databází a stanic), Operační paměť min. 2GB doporučujeme aspoň 4GB a více, Min. 5GB volného místa na disku + další dle objemu dat, doporučujeme RAIDové pole, Operační systém Windows 2003 Server/2008 Server + SQL Server (2005 nebo 2008)
Pracovní stanice:  

Procesor 2GHz a více, Operační paměť min. 2GB, Min. 1GB volného místa na disku, Operační systém Windows XP/Vista/7