Modul ověřený na velmi velkých firmách, které mají řádově tisíce položek majetku v členění na odepisovaný, neodepisovaný, dlouhodobý, drobný majetek a operativní evidenci. Evidenci je možné strukturovat podle středisek, budov, osob, roků pořízení, odpisových skupin, apod.

Pro každou položku odepisovaného majetku je možné nastavit způsob odepisování daňového i účetního. Program provádí výpočet plánovaných i skutečných odpisů a jejich zaúčtování do podvojného účetnictví.

Modul evidence majetku umožňuje zavádět do majetku technické zhodnocení, zvýšení ceny majetku v roce pořízení a měnit vstupní cenu podle par. 29 odst.7 zákona o daních z příjmů.