Velmi účelný modul umožňující uložení a evidenci veškerých dokumentů ve firmě a jejich případné přiřazení k adresám, dokladům, skladovým kartám a dalším prvkům IS ModulSoft. Například:

  • k adresám obchodních partnerů přiřadit např. smlouvy, korespondenci, atp.
  • ke skladovým kartám přiřadit různé certifikáty, technické popisy, atesty, zobrazení, apod.
  • k zaměstnancům přiřadit pracovní smlouvy, korespondenci, apod.
  • k závazkům, pohledávkám a účetnímu dokladu si nascanovat zápočet a pak kdykoli se podívám na příslušný závazek, pohledávku či účetní doklad mám dostupné informace z výtisku zápočtu bez složitého hledání atd. atd. atd.

Jako dokumenty lze takto do systému ukládat wordové a excelové dokumenty, obrázky, projekty (např. autocad.), atd. – de facto vše, co se dá uložit na disk.