Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Je určena pro podnikatele, kteří nevedou účetnictví. Daňovou evidenci vedou drobní podnikatelé – fyzické osoby.

Daňová evidence je přímo navázána na knihy pohledávek a závazků, pokladnu, banku. Přímá vazba na ostatní moduly umožňuje vytvářet peněžní deník v členění podle daňových a nedaňových příjmů a výdajů, sestavy pro DPH, souhrnné hlášení a Přílohu dle par.92a zákona o DPH.