Tento modul je připraven na elektronickou komunikaci – internetbanking – pro všechny bankovní ústavy v ČR.

Jednoduchým nastavením parametrů je možno nasměrovat úložiště pro přijaté bankovní výpisy nebo odeslané příkazy do banky. Stahování výpisů a odesílání příkazů probíhá automaticky. Lze stahovat výpisy v korunách i v cizí měně.

Modul Homebanking je přímo navázán na modul pohledávky a závazky a umožňuje automatické párovaní  (vyhledávání jednotlivých dokladů) do těchto modulů. Samozřejmostí je automatické zaúčtování bankovních výpisů v korunách i v cizí měně.