Tento specielní modul je určen pro nakladatelství. Umožňuje vypočítat výši autorských honorářů v závislosti na prodeji. Modul má úzkou vazbu na modul sklady a závazky. Vypočtené autorské honoráře vytvoří přímo nový doklad do modulu závazky.