Modul slouží ke zpracování kompletní mzdové agendy. Výpočty mezd a srážek jsou v souladu s platnou legislativou. Samozřejmostí je celá řada výstupů pro použití ve firmě a taktéž veškeré formuláře pro sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, atd. Zaúčtování mezd, vytvoření příkazu k úhradě na mzdy a odvody, nebo převod do modulu Homebanking a také do zvláštní řady v modulu Závazky probíhá zcela automaticky.

Pokud firma používá docházkový systém, je možné po mzdový modul propojit i na tento systém, nebo udělat další úpravy pro specifické provozy.

Systém zpracování mezd umožňuje účtovat na střediska a zakázky včetně rozúčtování sociálního a zdravotního pojištění za jednotlivé zaměstnance.

Doklady se pořizují podle předem nastavené „masky“, tzn. předem nastaveného soupisu jednotlivých druhů mezd. Po vytvoření masky dokladu stačí jen do dokladu dopsat za jednotlivé pracovníky dovolené, stravné a ostatní pohyblivé složky mzdy.

Samozřejmostí je evidence nemocenských dávek, ošetřování OČR, mateřská dovolená a automatické přenášení do dokladu.