Informační systém ModulSoft „přišel na svět“ roku 1989, kdy byl zahájen jeho vývoj. Nejprve pro menší firmy – DOSová verze, později od roku 1995 pak byla plodem úsilí týmu programátorů WINDOWSová verze pro obchodní společnosti, stavební firmy a výrobní firmy. S růstem zákazníků se zvýšily i požadavky na ekonomický software z hlediska objemu dat a z hlediska komplexnosti při obsáhnutí všech činností vyspělé firmy.

Od druhé poloviny roku 1998 se systém rozvíjí na databázové platformě Microsoft SQL server. IS ModulSoft je klient-serverovou aplikací pro operační systémy MS Windows 95 / 98 / XP / NT / 2000. Umožňuje tak zvládnout agendu středních a velkých společností.

V roce 2004 byl vývoj a servis informačního systému převeden do firmy EN Nástroje, s.r.o. pod obchodním názvem IS ModulSoft.

Informační systém se dále rozvíjí, roste s požadavky uživatelů. Probíhá vývoj nových programových modulů, nových programových funkcí, využití nejmodernějších informačních technologií. Důležité je hledisko rychlosti a kvality zpracování a bezpečnost uložení informací. Klademe důraz na komplexnost celého systému, aby celá činnost firmy byla zpracovávána našim informačním systémem ModulSoft. Významnými klady informačního systému ModulSoft jsou jednoduchost a přehlednost ovládání s přístupem k sofistikovaným funkcím pro každodenní praxi.