Konfigurace = nastavení identifikačních údajů uživatele (IČO, DIČ, bankovní spojení, atd. Přístupová práva umožňující vymezit každému oprávněnému pracovníkovi přístup k vymezeným částem výpočtů. Kurzovní lístek pro práci s cizoměnovými doklady. Společné číselníky – střediska, zakázky, atp.