Modul slouží k vystavování pokladních dokladů v tuzemské i cizí měně. Vedení pokladního deníku. Zápis úhrady faktur přijatých i vydaných přes pokladnu. Sledování vyplacených záloh a jejich vyúčtování. Zaúčtování pokladních dokladů. Tisk sestav. Je možno využít 99 pokladen v různých měnách.

Pokladna je z hlediska IS jeden z jednodušších modulů. Ale i přesto je způsob jeho zpracování na velmi vysoké úrovni a komfort s jakým obsluha může tento modul využívat je rozhodně nadstandardní.

Pokladna umožňuje přiřadit jednotlivým pokladním dokladům příjemky skladového hospodářství.


Dále je v pokladně možnost vytvářet souhrnné doklady. Takto pořízený doklad na záložce „Seznam dokladů“ se automaticky sečte do hlavního dokladu. Ke každému řádku souhrnného dokladu je možno přiřadit vlastní kontaci a jednotlivé řádky se pak rozúčtují podle nastavených kontací.


Další samozřejmostí je možnost uhrazovat pohledávky nebo závazky tak, že při vtažení příslušeného dokladu se pokladní doklad automaticky celý vypíše, stačí je pak uložit a zakontovat.